Voter Registration Information


कृपया जुन 5 अघि मतदान गर्न दर्ता गर्नुहोस्। हामीसँग तीन दिन मात्र बाँकी छ।कृपया अनलाइनमा दर्ता गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
अबको २४ दिनमा जुन 26 मा, तपाईं यस वर्षको मैरील्याण्ड राज्यको primary मा मतदान गर्न गर्न सक्नुहुन्छI तपाईं सँग धेरै विकल्पहरू छन्
तपाईंले मेल द्वारा मतदान गर्न मतदान गर्न मतपत्र पत्र अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। मतपत्र अनुरोधको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
तपाइँ बिहीबार जून 14 र बिहीबार जुन 21 देखि 10:00 बजे बिहान 8:00 बजे बिचमा मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको काउन्टीमा मेलिङ ठेगाना पत्ता लगाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

तर मतदानको अनलाइन दर्ता गर्ने समय र पार्टी परिवर्तन गर्ने समय जुन 5 जुनमा समाप्त हुन्छI कृपया आफ्नो परिवार र साथीहरु लाई मतदानको लागि दर्ता गर्न सोध्नुहोस्।यदि तपाईंको मारील्याण्डको जिल्ला 8 मा बस्नुहुन्छ र हजुरको पार्टी डेमोक्रेटिक हो भने मात्र हामीलाई मतदान गर्न सक्नुहुन्छI

मतदान अधिकार हो। कृपया तपाईंको आवाजको अभ्यासको मौका नबिर्सनुहोस्।
तपाईं निर्वाचन दिन, मंगलवार, जुन 26 मा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको निर्वाचनको मतदान साइट फेला पार्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.